ISSN 2451-0343

ZESZYT 1/2017


ARTYKUŁ 3

Problematyka szkody w roszczeniach z tytułu wrongful birth, wrongful conception oraz wrongful life

Magdalena Rożek

Roszczenia z tytułu wrongful birth, wrongful conception oraz wrongful life od kilkudziesięciu lat są przedmiotem rozważań orzecznictwa i doktryny zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Kwestia możliwości występowania ze wspomnianymi roszczeniami, jak również spełnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej czy zakres i wysokość szkody wciąż wzbudzają spory. (...)

Przeczytaj artykuł


ARTYKUŁ 2

Udoskonalony człowiek i jego odpowiedzialność – przypadek lekarza

Justyna Holocher

Udoskonalanie człowieka (ang. human enhancement, dalej: „HE”) polega na ukierunkowanym na zwiększenie ludzkich zdolności wykorzystywaniu najnowszych osiągnięć biologii, inżynierii genetycznej, bioinżynierii, farmakologii, cybernetyki lub nanotechnologii. Podejmując zagadnienie odpowiedzialności udoskonalonego lekarza, w pierwszym rzędzie konieczne jest ustalenie, jakie techniki udoskonalania człowieka (ang. human enhancement technologies, dalej: „HET”) są obecnie dostępne i jak są one charakteryzowane w literaturze (...)

Przeczytaj artykułARTYKUŁ 1

Kontrowersje wokół odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie winy osoby chorej psychicznie

Agnieszka Bryksy

Na wstępie należy zaznaczyć, że przepisy polskiego prawa cywilnego nie przewidują wyłączenia odpowiedzialności za czyn niedozwolony przez osobę chorą psychicznie. Choroba psychiczna w żadnej postaci, także zaawansowanej czy przewlekłej, nie jest wystarczającą przesłanką, by uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z art. 415 k.c. (...)

Przeczytaj artykuł


ZESZYT 1/2016


ARTYKUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM

The issue of human genetic data protection in relation to activity of biobanks for research under Polish Law

Paulina Stala

„Biobank” seems to be a greatly imprecise term, because the scope of this designation includes the whole spectrum of institutions differentiated in many respects, those being mainly goals to achieve, types of stored samples, organizational independence, as well as financial system. Precursors of the biobanking concept were the Scandinavian countries, where already in the 1960s samples from patients were systematically collected and they have been entered into registers of diseases, including oncological diseases and twin registers(...)

Przeczytaj artykuł


ARTYKUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM

The issue of human genetic data protection in relation to activity of biobanks for research under Polish Law

Marta Krzysik

Different countries have adopted various regulations concerning decisions applying to the end of life - from absolute prohibition of euthanasia to its legality. Moreover, differences exist not only between different legislations, but also within particular national legal systems depending on the form of committing this act. Often, even in systems where there exists an absolute prohibition of active euthanasia, passive euthanasia or indirect euthanasia is at least partially accepted. Comparison of different penalty systems as far as active euthanasia is concerned shows that a great group of those introduce a formal prohibition of this type of behavior. On the other hand - Netherlands, Belgium and Luxembourg have legislation providing for homicide on demand. For this reason, models of euthanasia established in Poland and the Benelux countries will be presented as examples of extreme solutions that can create a base for discussion of comparative character. Detailed analysis of a process of transformations of a right to euthanasia in Belgium (with special emphasis on children euthanasia) will be carried out as this being a manifestation of liberal trends regarding the admissibility of "end of life on demand."(...)

Przeczytaj artykuł


ARTYKUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Problems with the organization of medical long-term care for elderly in Poland

Tomasz Sroka

Poland has approximately 38.5 million inhabitants, of which 15% are over 60 years old. For many years a trend of increasing numbers of elderly is apparent – it is forecasted that in 2035, the number of people aged 65 and over in Poland will constitute a quarter of all residents(...)

Przeczytaj artykuł


Napisz do nas

jhlb@jhlb.pl

logo kipk white

logo kipk white

Newsletter

Podaj poprawnego maila