ISSN 2451-0343

Journal of Health Law and Bioethics (JHLB) jest ogólnodostępnym międzynarodowym czasopismem internetowym przyjmującym do publikacji teksty naukowe z zakresu prawa medycznego oraz bioetyki. Czasopismo skierowane jest do międzynarodowego grona specjalistów z zakresu prawa medycznego i bioetyki, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Przedmiotem publikowanych artykułów mogą być problemy teoretyczne, praktyczne, analiza rozstrzygnięć sądowych, rozstrzygnięć organów administracji publicznej oraz inicjatyw legislacyjnych. Celem JHLB jest wspieranie rozwoju prawa medycznego, promowanie inicjatyw naukowych oraz osób działających na rzecz ich upowszechnienia, a także integracja środowiska naukowego, w szczególności prawników, bioetyków, osób udzielających świadczeń zdrowotnych. JHLB jest forum wymiany myśli, na którym poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy uczestników systemu ochrony zdrowia.

Napisz do nas

jhlb@jhlb.pl

logo kipk white

logo kipk white

Newsletter

Podaj poprawnego maila