ISSN 2451-0343

FORTHCOMING ISSUEARTICLE IN POLISH

DEALING WITH CORPSES OF STILLBORN CHILDREN UNDER POLISH LAW

Michał Derek

Kwestie związane z ochroną życia w fazie prenatalnej stanowią zarzewie wielu dyskusji, w dodatku na wielu płaszczyznach: społecznej, politycznej, etycznej, prawnej. Można wszak zauważyć, że w obrębie tego zagadnienia mało uwagi poświęca się szczególnej sytuacji, jaką jest martwe urodzenie dziecka; paradoksalnie zaś, informacje płynące z mediów sugerują, że przypadki takie w praktyce szpitali zdarzają się bardzo często.

Read the article

Contact us

jhlb@jhlb.pl

logo kipk white

logo kipk white

Newsletter

Podaj poprawnego maila